Reach Us


U.A.E Offices

DUBAI:

dubai
3205,Prism Towers,Business Bay,
Dubai – 126436.
Mobile: +971-545867772
Landline: 045570204/ 045570244
Email [email protected]

SHARJAH:

sharjahs
Phase 1,
Hamriyah Free Zone,
Sharjah.
Mobile: +971-545867772
Email [email protected]


India Offices

CHENNAI:

chennai
1st Floor, 14/4, Sundar Nagar,2nd Avenue,
Nandambakkam, Chennai – 600032.
Mobile: +91-9344690197
Landline: 044-43523175
Email [email protected]